La Física és a la base de tot

Exposició experimental de física, 2a edició, 2009
Societat Catalana de Física